Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że monitory interaktywne zarówno bez wbudowanego komputera PC, jak i z wbudowanym komputerem PC w standardzie OPS stanowią towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT i tym samym przy ich dostawie do placówek oświatowych po spełnieniu dodatkowych warunków, można zastosować stawkę podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Dostawa monitorów interaktywnych

Podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej z zamiarem sprzedaży monitorów interaktywnych dla placówek oświatowych, zwrócił się do Dyrektora KIS z zapytaniem dotyczącym stosowania stawki podatku VAT w przypadku dostawy monitorów interaktywnych.

Podatnik zadał pytanie, czy monitory interaktywne bez wbudowanego komputera PC oraz monitory interaktywne z wbudowanym komputerem PC w standardzie OPS mogą być objęte stawką podatku 0% przy dostawie na rzecz placówek oświatowych, pod warunkiem posiadania odpowiedniego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową.

Można zastosować stawkę podatku w wysokości 0 %

W odpowiedzi na pytanie podatnika, Dyrektor KIS wskazał, że na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, przy zachowaniu określonych warunków.

Stawka podatku 0% ma zastosowanie do towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, w tym m.in. jednostek centralnych komputerów, serwerów, monitorów, zestawów komputerowych stacjonarnych, drukarek, skanerów oraz urządzeń komputerowych do pism Braillea dla osób niewidomych i niedowidzących.

W przypadku dostawy monitorów interaktywnych na rzecz placówek oświatowych, pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków zawartych w art. 83 ust. 14 ustawy o VAT, podatnik może stosować stawkę podatku 0%. Wymagane jest posiadanie stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, a także przekazanie kopii zamówienia do właściwego urzędu skarbowego.

Organ stwierdził, że zarówno monitory interaktywne bez wbudowanego komputera PC, jak i monitory interaktywne z wbudowanym komputerem PC w standardzie OPS, mogą być objęte stawką podatku 0% przy dostawie na rzecz placówek oświatowych, pod warunkiem spełnienia wymienionych warunków.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, monitory interaktywne bez wbudowanego komputera PC oraz monitory interaktywne z wbudowanym komputerem PC w standardzie OPS mogą być objęte stawką podatku 0% przy dostawie na rzecz placówek oświatowych, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, takich jak posiadanie stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową i przekazanie kopii zamówienia do właściwego urzędu skarbowego.

Wniosek dla pytającego jest taki, że może stosować stawkę podatku 0% przy dostawie monitorów interaktywnych na rzecz placówek oświatowych, pod warunkiem spełnienia wymienionych warunków. Natomiast wniosek dla organów administracji skarbowej jest taki, że monitor interaktywny, zarówno z wbudowanym komputerem PC, jak i bez wbudowanego komputera PC, można traktować jako sprzęt komputerowy objęty stawką podatku 0%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.417.2022.2.AK