Artykuł dotyczy wniosku spółki z o.o. działającej w branży grzewczej i motoryzacyjnej, która złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące zastosowania ograniczeń podatkowych w odniesieniu do usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych, w kontekście swojej działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Wnioskodawca, będący spółką z o.o. będącą częścią holdingu działającego w branży grzewczej i motoryzacyjnej, złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca posiada działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która jest objęta zezwoleniami. W ramach swojej działalności spółka uzyskuje dochody, zarówno opodatkowane jak i zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W przypadku braku możliwości przyporządkowania kosztów do konkretnych przychodów, spółka stosuje "klucz przychodowy". Wnioskodawca nabywa również usługi niematerialne od podmiotów powiązanych, związane z jej działalnością w strefie ekonomicznej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania ograniczeń wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do tych usług.

Dochód wolny od CIT

KIS odpowiedziała na pytanie Wnioskodawcy, stwierdzając, że do nabytych od podmiotów powiązanych kosztów usług niematerialnych związanych z działalnością strefową, które jest wolna od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, należy stosować ograniczenia przewidziane w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. KIS powołała się na interpretację przepisów i uznał, że art. 15e ust. 4 ustawy odnosi się do ogółu przychodów i kosztów, a nie tylko do obliczenia nadwyżki (EBITDA).

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.573.2018.10.SG