Dyrektor KIS wydał interpretację dotyczącą opodatkowania świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Według organu, wsparcie finansowe w wysokości 40 zł, przyznane spółce z o.o. za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców

Spółka z o.o., działająca na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy w swoim hotelu. Spółka, która nie świadczy normalnie usług hotelowych i gastronomicznych, złożyła wniosek do Urzędu Gminy o przyznanie świadczenia w wysokości 40 zł na zakwaterowaną osobę. Po złożeniu wniosku, Spółka otrzymała informację o przyznaniu świadczenia i przelew w kwocie 40 zł za każdą zakwaterowaną osobę.

Brak VAT

Według Dyrektora KIS, świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł, przyznane na wniosek Spółki za zapewnienie noclegu i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie podlega opodatkowaniu VAT. Organ powołał się na art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który określa warunki przyznawania świadczeń pieniężnych z tego tytułu. Świadczenie to ma charakter zryczałtowany i jest przyznawane na wniosek, niezależnie od wielkości i wartości oferowanej pomocy.

Według Dyrektora KIS, wsparcie finansowe nie jest dopłatą do sprzedawanych przez Spółkę towarów i usług na rynku, dlatego nie powinno być uwzględniane w podstawie opodatkowania VAT. Ponadto, wsparcie finansowe nie spełnia definicji odpłatnego wykonywania usługi i nie podlega opodatkowaniu VAT. "

Jednocześnie zauważyć należy, że usługa w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa nie będzie generowała dla podatnika żadnych przychodów. Świadczenie to ma zatem charakter kosztowy i nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że otrzymane przez spółkę z o.o. świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł, przyznane na wniosek za zapewnienie noclegu i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie podlega opodatkowaniu VAT. Dla Spółki oznacza to, że nie musi odprowadzać VAT od tego świadczenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.798.2022.1.AMA