Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że pszczelarz prowadzący działalność rolniczą nie musi ewidencjonować sprzedaży miodu i pyłku pszczelego na kasie rejestrującej, nawet jeśli równocześnie sprzedaje produkty przetworzone.

Sprzedaż miodu, a VAT

Osoba składająca zapytanie jest pszczelarzem, który prowadzi gospodarstwo pasieczne i posiada numer weterynaryjny. Jest zwolniony od podatku dochodowego ze względu na posiadanie nie więcej niż 80 rodzin pszczelich. Ponadto, posiada decyzję dotyczącą sprzedaży bezpośredniej miodu. Prowadzi również sklep elektroniczny oraz ma niewielki lokal, w którym sprzedaje miód, pyłek pszczeli oraz produkty pszczelarskie przetworzone. Sprzedaż produktów nieprzetworzonych jest dokonywana bezpośrednio, natomiast sprzedaż produktów przetworzonych jest ewidencjonowana na kasie rejestrującej w ramach działalności gospodarczej. W związku z wykonywaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, Wnioskodawc jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z tym zadano pytanie: Czy rolnik (pszczelarz), który wprowadza do obrotu produkty rolne (miód, pyłek pszczeli), które sam wytwarza w ramach działalności rolniczej jest zobowiązany do ewidencjonowania ich sprzedaży na kasie rejestrującej, jeżeli sprzedaje je równolegle z innymi produktami pszczelimi przetworzonymi, które wprowadza do obrotu w ramach działalności gospodarczej?

Co z ewidencją sprzedaży?

Według stanowiska Dyrektora KIS, rolnik (pszczelarz), który wprowadza do obrotu produkty rolne (miód, pyłek pszczeli), które sam wytwarza w ramach działalności rolniczej, nie jest zobowiązany do ewidencjonowania ich sprzedaży na kasie rejestrującej, nawet jeżeli sprzedaje je równolegle z innymi produktami pszczelimi przetworzonymi, które wprowadza do obrotu w ramach działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości równoległego prowadzenia działalności rolniczej, a rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (VAT) nie jest zobowiązany do ewidencjonowania dostawy produktów rolnych na kasie rejestrującej.

"W rozpatrywanej sprawie sprzedaż miodu i pyłku pszczelego (produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 20 ustawy) korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ponieważ posiada Pan w tym zakresie status rolnika ryczałtowego zwolnionego od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro realizowana przez Pana jako rolnika ryczałtowego sprzedaż produktów rolnych (miodu i pyłku pszczelego) pochodzących z Pana działalności rolniczej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, to w tym zakresie na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 46 załącznika do rozporządzenia nie ma Pan obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że pszczelarz prowadzący działalność rolniczą nie jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży produktów rolnych (miód, pyłek pszczeli) na kasie rejestrującej, nawet jeżeli równolegle sprzedaje produkty pszczelarskie przetworzone w ramach działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności rolniczej nie wyklucza możliwości równoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej. Rolnik ryczałtowy, korzystający ze zwolnienia od VAT, nie musi ewidencjonować dostaw produktów rolnych na kasie rejestrującej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.639.2022.2.JM