Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zbycie przedsiębiorstwa w drodze aportu nie podlega przepisom ustawy o VAT. W rezultacie spółdzielnie nie muszą dokonywać korekt odliczonego wcześniej VAT-u.

Zbycie przedsiębiorstwa spółdzielni na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wnioskodawca - spółdzielnia - będący jedynym wspólnikiem spółki, złożył zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie zbycia przedsiębiorstwa spółdzielni na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego w drodze aportu.

Wnioskodawca pytał, czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz czy powinien dokonać korekty odliczonego wcześniej VAT-u.

Nie podlega VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Wnioskodawcy i stwierdził, że czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu nie podlega przepisom ustawy o VAT. Oznacza to, że Spółdzielnia nie musi dokonywać korekt w stosunku do odliczonego wcześniej VAT-u od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych.

Podsumowanie:

Wynika z powyższej interpretacji, że Spółdzielnia nie jest zobowiązana do dokonywania korekt odliczonego wcześniej VAT-u w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa w drodze aportu na rzecz spółki. Stanowisko to ma znaczenie dla pytającego, ponieważ oznacza, że nie będzie musiał rozliczać się z ewentualnymi różnicami w VAT-u i nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.237.2023.1.ID