W interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychody uzyskane ze świadczenia usług pośrednictwa komercyjnego mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Opodatkowania usług pośrednictwa komercyjnego

Wnioskodawca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, świadczy usługi polegające na poszukiwaniu i pozyskiwaniu klientów zainteresowanych zakupem produktów od Zleceniodawców. Wnioskodawca nawiązuje z nimi kontakt, promuje produkty Zleceniodawcy oraz dokonuje prezentacji wstępnych warunków przy pomocy serwisu WEB Zleceniodawcy. Wnioskodawca zapytał, czy opisana działalność, którą prowadzi pod kodem PKWiU 74.90.12.0, może być opodatkowana ryczałtem, tj. stawką w wysokości 8,5%.

Wnioskodawca był zdania, że jego działalność pod kodem PKWiU 74.90.12.0 może być opodatkowana ryczałtem - stawką 8,5%, ponieważ PKWiU 74.90.12.0 nie jest wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

8,5% stawki uzyskanego przychodu

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, stwierdzając, że jest ono prawidłowe. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej. Wnioskodawca, świadcząc usługi pośrednictwa komercyjnego, kwalifikuje się do opodatkowania tą stawką. Wnioskodawca nie spełnia żadnego z wyjątków, które wykluczałyby go z możliwości opodatkowania ryczałtem. Dlatego przychody uzyskane ze świadczenia usług pośrednictwa komercyjnego mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki uzyskanego przychodu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.758.2022.2.DB