Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że sprzedaż ciągnika komunalnego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli ciągnik był używany do realizacji zadań publicznych.

Ciągnik, który służy jedynie do realizacji zadań statutowych

Powiat jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a w ramach centralizacji Powiatowego Zarządu Dróg nabył ciągnik komunalny wraz z osprzętem, tj. kosiarką oraz opryskiwaczem.

Ciągnik ten służy jedynie do realizacji zadań statutowych, takich jak utrzymanie zieleni przydrożnej oraz robót porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu.

W planach jest sprzedaż ciągnika wraz z osprzętem na rzecz podmiotu trzeciego. W związku z tym skierowano pytanie: Czy sprzedaż ciągnika komunalnego (…) wraz z osprzętem tj. kosiarką (…) oraz opryskiwaczem (…) przez Powiatowy Zarząd Dróg w (…) opisanego w zdarzeniu przyszłym na rzecz podmiotu trzeciego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Brak VAT przy sprzedaży

Według interpretacji Dyrektora KIS, sprzedaż ciągnika komunalnego wraz z osprzętem, który jest używany do realizacji zadań statutowych, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Powiat nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy nie uznaje się za podatników VAT, jeśli wykonują czynności na podstawie odrębnych przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań powierzonych im przez prawo, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

"Przedstawione okoliczności sprawy na tle przywołanych przepisów pozwalają stwierdzić, że skoro będący przedmiotem sprzedaży ciągnika wraz z osprzętem, wykorzystywany był od momentu nabycia wyłącznie do Państwa zadań własnych, to sprzedając ww. ciągnik wraz z osprzętem nie działacie Państwo dla tej czynności w charakterze podatnika podatku VAT. Transakcja sprzedaży ciągnika wraz z osprzętem wykorzystywanego do działalności wynikającej z zadań własnych, nałożonych odrębnymi przepisami, realizowanych w ramach reżimu publicznoprawnego, pozostaje poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. Taka czynność zrealizowana przez Państwo będzie poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że sprzedaż ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z przedstawionej interpretacji wynika, że sprzedaż ciągnika komunalnego wraz z osprzętem nie będzie opodatkowana podatkiem VAT. Powiat nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, ponieważ ciągnik ten jest używany wyłącznie do realizacji zadań publicznych, które nie podlegają opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.170.2023.1.MW