W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił kwestie związane z korektą przychodu dokonaną przez spółkę w zakresie działalności produkcyjnej prowadzonej w ramach specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).

Korekta kosztów produkcji

B. sp. z o.o., będąca podatnikiem CIT, prowadzi działalność produkcyjną w ramach SSE. Część tej działalności jest zwolniona z opodatkowania. Wnioskodawca, w związku z różnicami w kosztach produkcyjnych oraz wolumenie zamówień, dokonuje korekt przychodu na podstawie noty księgowej. Te korekty odnoszą się głównie do działalności prowadzonej w zakładach w SSE, ale mogą dotyczyć również sprzedaży wyrobów produkowanych poza strefą.

Pytanie wnioskodawcy brzmiało: Czy korekta przychodu dokonana przez Spółkę w zakresie działalności produkcyjnej w ramach SSE będzie stanowić dla Spółki zwiększenie lub zmniejszenie przychodu z działalności strefowej, zwolnionej z opodatkowania?

Wnioskodawca uważa, że korekta przychodu, dokonana zgodnie z art. 11e ustawy o CIT, w zakresie działalności w SSE, będzie wpływać na dochód z działalności zwolnionej z opodatkowania.

Przychód zwolniony z CIT

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z art. 11e ustawy o CIT, podatnik może dokonać korekty cen transferowych, jeśli spełnione są określone warunki. W przypadku spółki, korekta rentowności spełnia te warunki.

Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w SSE jest zwolniony z podatku, jeśli jest uzyskany bezpośrednio z działalności określonej w zezwoleniu. W świetle tej interpretacji, korekta przychodu dokonana przez spółkę w zakresie działalności w SSE będzie wpływać na dochód z działalności zwolnionej z opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.267.2023.2.PC