Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wpłaty dokonywane na rachunek Spółki przez Użytkowników Portalu, którymi Spółka nie może swobodnie dysponować, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wpłaty dokonywane na zabezpieczenie transakcji

Spółka, będąca polskim rezydentem podatkowym, prowadzi portal internetowy, który służy jako platforma łącząca społeczność. Użytkownicy mają możliwość tworzenia oraz uczestniczenia w wydarzeniach. Istnieją dwa typy wydarzeń: płatne i bezpłatne. W przypadku wydarzeń płatnych, użytkownicy dokonują rezerwacji, która może być opłatą częściową lub całościową. Organizator wydarzenia otrzymuje środki za wydarzenie do 7 dni po jego zakończeniu, pomniejszone o prowizję na rzecz platformy. Wpłaty dokonywane na rachunek Spółki służą wyłącznie zabezpieczeniu transakcji. Wnioskodawca zapytał, czy takie wpłaty stanowią przedmiot podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca uważa, że wpłaty dokonywane na rachunek Spółki przez Użytkowników Portalu, którymi Spółka nie może swobodnie dysponować, nie stanowią przedmiotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wskazuje, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie umowy wymienione w Ustawie o p.c.c.

Niepodleganie PCC

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, wskazując, że wpłaty dokonywane na rachunek Spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Uzasadnienie opiera się na katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Skoro wpłaty nie są wynikiem zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego ani żadnej innej czynności określonej w tym katalogu, nie podlegają one opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.101.2023.1.PB