Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychody z działalności postprodukcyjnej mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszącą 8,5%.

Działalność postprodukcyjna

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. Specjalizuje się w montażu wideo, łącząc różne kadry nagrań, tworząc elementy graficzne i animacyjne do filmów oraz przeprowadzając korektę kolorystyczną. Jej działalność jest sklasyfikowana pod kodami PKWiU: 59.12.11.0 (montaż filmowy), 59.12.16.0 (tworzenie napisów) oraz 59.12.13.0 (korekta koloru i odnawianie). Wnioskodawczyni zwróciła się z pytaniem: "Czy moje przychody mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?"

Wnioskodawczyni uważa, że jej usługi postprodukcyjne nie są bezpośrednio wymienione w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym dla osób fizycznych. Dlatego powinny być opodatkowane stawką 8,5% jako działalność usługowa.

Fiskus potwierdza stanowisko podatnika

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawczyni. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, działalność usługowa, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), może być opodatkowana stawką ryczałtu wynoszącą 8,5%. Wnioskodawczyni, prowadząc działalność związaną z montażem filmowym, tworzeniem napisów i korektą koloru, mieści się w ramach tej definicji. Dlatego jej przychody mogą być opodatkowane stawką 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.207.2023.2.AW