Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku, potwierdza, że jeśli od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę upłynęło 5 lat, spadkobiercy sprzedający nieruchomość nie będą podlegali opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni odziedziczyła udział w lokalu mieszkalnym po swojej zmarłej matce i bracie. Mieszkanie zostało nabyte przez matkę wnioskodawczyni w 2013 roku. Po śmierci matki w 2016 roku, jej dzieci, w tym wnioskodawczyni, nabyły spadek po niej. W 2020 roku zmarł brat wnioskodawczyni, który również posiadał udział w tym mieszkaniu. Wnioskodawczyni i jej siostra nabyły w drodze spadku po bracie udział w mieszkaniu. W lutym 2022 roku mieszkanie zostało sprzedane. Wnioskodawczyni uważa, że warunki zawarte w art. 10 ust. 5 ustawy o PIT zostały spełnione i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym po sprzedaży mieszkania. Aby potwierdzić to stanowisko, wnioskodawczyni zapytała, czy jeśli od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę upłynęło 5 lat, to spadkobiercy sprzedający nieruchomość nie będą podlegali opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza stanowisko wnioskodawczyni. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. W przypadku wnioskodawczyni, okres ten niewątpliwie minął, co oznacza, że sprzedaż udziałów w nieruchomości nie stanowi dla niej źródła przychodu. W konsekwencji, nie ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej jest potwierdzenie, że sprzedaż udziałów w nieruchomości, nabytej w drodze spadku, nie stanowi dla wnioskodawcy źródła przychodu, pod warunkiem że minął okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta przez spadkodawcę. W konsekwencji, nie ciąży na wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku. Interpretacja ta jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.778.2022.1.MD