Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania wypłaty zysku przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej. Zgodnie z interpretacją, wypłata zysku, która została dokonana po przekształceniu i była uprzednio opodatkowana na poziomie spółki cywilnej, nie podlega ponownemu opodatkowaniu.

Przekształcenie spółki i opodatkowanie

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy, był wspólnikiem spółki cywilnej od 2000 roku. Spółka cywilna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał spółki cywilnej utworzony był głównie z niewypłaconego zysku z lat ubiegłych. Przed przekształceniem, podjęto uchwałę o wypłacie pozostałego zysku po przekształceniu spółki. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wypłata zysku przez spółkę z o.o., dokonana po przekształceniu spółki cywilnej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca jest zdania, że wypłata zysku przez spółkę z o.o., dokonana po przekształceniu spółki cywilnej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca argumentuje, że zyski były już uprzednio opodatkowane na poziomie spółki cywilnej, a dodatkowe opodatkowanie wypłaty zysku po przekształceniu spółki prowadziłoby do podwójnego opodatkowania.

Bez ponownego opodatkowania

Krajowa Informacja Skarbowa zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przekształcanej osoby. W związku z tym, wypłata zysku, która została dokonana po przekształceniu i była uprzednio opodatkowana na poziomie spółki cywilnej, nie podlega ponownemu opodatkowaniu. KIS podkreśliła, że podwójne opodatkowanie byłoby sprzeczne z zasadami prawa podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.813.2022.2.SJ