Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli samochód nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku w związku z jego zakupem.

Elektryczny samochód osobowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności statutowej

Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT. Jedną z jednostek budżetowych Wnioskodawcy jest Zarząd Dróg (ZD), który został powołany do zarządzania drogami wojewódzkimi. W ramach swojego planu finansowego, ZD zakupił elektryczny samochód osobowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności statutowej i nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z tym, Wnioskodawca złożył wniosek o interpretację, w którym zapytał: Czy Wnioskodawca przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup elektrycznego samochodu osobowego (...) ?

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku

Według stanowiska Dyrektor KIS, warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie zostanie spełniony w tym przypadku, ponieważ zakupiony samochód nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Zatem, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego ani do zwrotu różnicy podatku.

"Zgodnie z przywołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunek uprawniający do odliczenia w powyższym przypadku nie zostanie spełniony, gdyż przedmiotowy samochód nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawcy nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego w związku z zakupem elektrycznego samochodu osobowego (...). Tym samym nie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związane z zakupem elektrycznego samochodu osobowego, ponieważ pojazd ten nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego ani otrzymać zwrotu różnicy podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.571.2022.1.AA