Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 18 stycznia 2023 r. dotyczyła pytania, czy dochód uzyskany z działalności realizowanej w systemie zdalnym lub hybrydowym, w okresie trwania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz po jego ustaniu, będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT.

Zwolnienie z CIT

Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, zatrudniająca pracowników w biurach w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zapytała, czy dochód uzyskany z działalności realizowanej w systemie zdalnym lub hybrydowym, w okresie trwania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz po jego ustaniu, będzie podlegał zwolnieniu z CIT.

Wnioskodawca uważał, że cały dochód uzyskany z realizacji działalności wskazanej w Zezwoleniu, w przypadku realizacji przez pracowników pracy w systemie zdalnym lub w systemie hybrydowym, powinien podlegać zwolnieniu z CIT, zarówno w okresie trwania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego, jak i po jego ustaniu.

Niewymagana fizyczna obecność w SSE

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, zwolnienie z CIT przysługuje podatnikowi z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykonywanie działalności na terenie SSE nie powinno być utożsamiane z nieprzerwaną, fizyczną obecnością pracowników na obszarze strefy. Obsługa biznesowa, a nawet standardowa działalność produkcyjna, częstokroć oznacza wykonywanie przez pracowników części czynności poza terytorium SSE. Naturalnymi zjawiskami w każdym przedsiębiorstwie są delegacje pracowników, podróże służbowe, czy praca zdalna części załogi. Żadne z tych zjawisk nie oznacza jednak przeniesienia miejsca prowadzenia przez dany podmiot działalności gospodarczej poza obszar SSE.

W związku z powyższym, dochód uzyskany z działalności realizowanej w systemie zdalnym lub hybrydowym, w okresie trwania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz po jego ustaniu, będzie podlegał zwolnieniu z CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.222.2022.1.KS