Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą możliwości odliczenia wydatków na prace budowlane i materiały budowlane w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Interpretacja dotyczyła wymiany pokrycia dachowego i orynnowania związanych z nadbudową budynku.

Wymiana pokrycia dachowego

W maju 2022 roku wnioskodawca wymienił pokrycie dachowe oraz orynnowanie swojego budynku. Powodem były przecieki i nieszczelności dachu, które powodowały zwiększone zużycie opału. Wnioskodawca uważał, że może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Argumentował, że faktura uwzględnia tylko wymianę pokrycia dachu "starej" części budynku. Stare pokrycie dachowe nie spełniało wymogów, przeciekało i nie utrzymywało ciepła, co skutkowało większym zużyciem węgla.

Bez preferencji w przypadku budynku będącego w budowie

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

Jednakże, jak zauważył Dyrektor KIS, ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W przypadku wnioskodawcy, prace były związane z nadbudową budynku, co oznacza, że nie mogą one być uznane za przedsięwzięcie termomodernizacyjne w istniejącym budynku.

Dyrektor KIS podkreślił, że katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W świetle powyższych informacji, wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w odniesieniu do wymiany pokrycia dachowego i orynnowania związanych z nadbudową budynku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-1.4011.56.2023.3.JJ