W artykule przedstawione zostają konsekwencje podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce bez wynagrodzenia. Wnioskodawcy, posiadacze udziałów w dwóch spółkach, zwrócili się z pytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o ewentualne opodatkowanie takiej transakcji. Co stwierdziła KIS?

Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce

Wnioskodawcy, Pani A. B. i Pan C. B., posiadają udziały w Spółce Y Sp. z o.o. (Spółka I) oraz Spółce X Sp. z o.o. (Spółka II). Wnioskodawcy chcą dokonać dobrowolnego umorzenia udziałów posiadanych przez Spółkę II w Spółce I bez wynagrodzenia. Zapytanie dotyczyło skutków podatkowych takiego umorzenia dla Wnioskodawców.

Umorzenie udziałów nie generuje przychodu podlegającemu opodatkowaniu

KIS stwierdziła, że umorzenie udziałów nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.

KIS powołała się na art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, który określa, że opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem określonych w innych przepisach ustawy. Z kolei art. 11 ust. 1 ustawy o PIT definiuje przychody jako otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze, wartości pieniężne, świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia. W przypadku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, żaden z tych elementów nie występuje, dlatego nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.75.2023.1.MK