Rezydent podatkowy z Polski zwrócił się do organów administracji skarbowej z pytaniem dotyczącym zaliczenia kosztów pośrednictwa do kosztów odpłatnego zbycia udziałów. Organ odpowiedział, wskazując na warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rezydent podatkowy z Polski

Rezydent podatkowy z Polski, który w 2015 roku nabył udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zwrócił się do podmiotu specjalizującego się w pośrednictwie inwestycyjnym w 2022 roku w celu sprzedaży tych udziałów. Wnioskodawca oczekiwał interpretacji, czy może zaliczyć koszty wynikające z faktury VAT wystawionej przez podmiot pośredniczący do kosztów odpłatnego zbycia udziałów.

Koszty odpłatnego zbycia udziałów

Organ administracji skarbowej w odpowiedzi na pytanie zadane przez Wnioskodawcę odniósł się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według organu, koszty uzyskania przychodów mogą być zaliczone do kosztów odpłatnego zbycia udziałów tylko w przypadku, gdy są one niezbędne do przeprowadzenia transakcji oraz spełniają inne warunki określone w ustawie. Organ powołał się na art. 22 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.83.2023.1.GG