Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej przynosi ważne wyjaśnienia dla osób, które zaciągnęły kredyty na cele mieszkaniowe. KIS stwierdziła, że wnioskodawca, który skorzystał wcześniej z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej, nie będzie mógł skorzystać z tego zaniechania w przypadku umorzenia kredytu mieszkaniowego, którego jest współkredytobiorcą.

Umorzenie wierzytelności z kredytu we frankach

W grudniu 2021 r. podatnik złożył zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów związanych z umorzeniem części wierzytelności (kapitału) kredytu zaciągniętego we frankach. Podatnik był współkredytobiorcą przy drugim kredycie na cele mieszkaniowe, zaciągniętym jedynie przez jego brata. Podatnik nigdy nie mieszkał w tym mieszkaniu ani nie jest jego współwłaścicielem. Podatnik uzyskał umorzenie wierzytelności związaną z inną inwestycją mieszkaniową, na którą skorzystał już wcześniej. Pytanie dotyczyło możliwości skorzystania z zaniechania poboru podatku dochodowego w przypadku przyszłego umorzenia wierzytelności z kredytu mieszkania brata.

Prawo do skorzystania z zaniechania poboru podatku

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, umorzoną kwotę wierzytelności na podstawie zawartej w 2023 r. ugody należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaniechanie poboru podatku znajduje zastosowanie do umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy osoba taka nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej.

Wnioskodawca, skoro skorzystał wcześniej z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego na realizację innej, niż wskazana w pytaniu inwestycji mieszkaniowej, nie będzie mógł skorzystać z zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe, w związku z umorzeniem kredytu mieszkaniowego (hipotecznego), którego jest współkredytobiorcą.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.40.2023.2.KC