Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy możliwości zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług projektowania stron internetowych sklasyfikowanych wg PKWiU 62.01.11.0.

Projektowanie stron internetowych i aplikacji bez kodowania

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu stron internetowych i aplikacji bez kodowania. Usługi te są sklasyfikowane pod PKWiU 62.01.11.0. Wnioskodawczyni używa programu X do projektowania grafiki rastrowej i wektorowej, tworząc wizualne interpretacje stron internetowych i aplikacji. Po zaakceptowaniu przez klienta, projekty są przekazywane programistom do napisania kodu programowania.

Wnioskodawczyni pyta, czy na podstawie opisanego stanu faktycznego, można uznać opodatkowanie o wysokości 8,5% za stosowne dla jej działalności gospodarczej w roku 2023 i 2022. Bazując na stanie faktycznym, zakresie usług oferowanych i faktycznie wykonywanych w jej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni uważa, że właściwą stawką opodatkowania jest 8,5% w roku 2022 i 2023.

Czy projektowanie stron internetowych kwalifikuje się do 8,5% stawki podatku ryczałtowego?

Stanowisko, które przedstawiła Wnioskodawczyni we wniosku jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją KIS, usługi świadczone przez Wnioskodawczynię, które polegają na projektowaniu struktury i zawartości stron internetowych i aplikacji, są związane z oprogramowaniem. Tym samym, usługi te są objęte dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu tych usług powinien zostać opodatkowany stawką ryczałtu w wysokości 12%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.856.2022.2.JG