W artykule omawiamy kwestię opodatkowania sprzedaży meteorytu z prywatnej kolekcji. Czy osoba, która sprzedała ten minerał za pośrednictwem domu aukcyjnego, musi odprowadzić podatek dochodowy? Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sprzedaż rzeczy z prywatnej kolekcji nie podlega opodatkowaniu, jeżeli nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sprzedaż meteorytu - kontekst i szczegóły

Wnioskodawca, będący emerytem i nie prowadzącym działalności gospodarczej, sprzedał meteoryt z prywatnej kolekcji minerałów. Transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem domu aukcyjnego, a wnioskodawca otrzymał za meteoryt 17 800 GBP. Meteoryt został nabyty 35 lat temu w celu uzupełnienia prywatnej kolekcji, a nie w celach zarobkowych czy inwestycyjnych. Wnioskodawca uważał, że sprzedaż (zbycie) rzeczy ruchomej z prywatnej kolekcji nie była dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie powinna być opodatkowana.

Jednorazowa transakcja

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, sprzedaż meteorytu nie spełniała kryteriów działalności gospodarczej, a zatem nie powstał przychód z tego źródła przychodów. Dyrektor KIS podkreślił, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest spełnienie trzech warunków: działalność musi być zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany oraz w sposób ciągły. W przypadku wnioskodawcy, sprzedaż meteorytu była jednorazowym zdarzeniem, nie wynikała z działalności zarobkowej i nie była prowadzona w sposób zorganizowany.

Z kolei gdy sprzedaż rzeczy nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i jest dokonywana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że sprzedaż meteorytu została dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, nie była źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego z tego tytułu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.38.2023.2.ŁS