W artykule przedstawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą utraty prawa do opodatkowania ryczałtem przez polskiego rezydenta podatkowego. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wniesienie wkładu pieniężnego do spółki cywilnej, której będzie wspólnikiem, wpłynie na zmianę sposobu opodatkowania. KIS potwierdziło, że takie działanie nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania ryczałtem.

Wkład w spółce cywilnej

Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, rozważał podjęcie współpracy z partnerem biznesowym w zakresie projektu deweloperskiego. W ramach tej współpracy, wnioskodawca planował wniesienie wkładu do spółki cywilnej. Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, spełniał wszystkie warunki opodatkowania ryczałtem zgodnie z art. 28j ust. 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wniesienie wkładu do spółki cywilnej doprowadzi u wnioskodawcy do utraty prawa do opodatkowania ryczałtem.

Wnioskodawca był zdania, że wniesienie wkładu do spółki cywilnej nie doprowadzi do utraty prawa do opodatkowania ryczałtem. Argumentował, że status wspólnika w spółce cywilnej oraz udział w zysku spółki cywilnej nie doprowadzi do utraty prawa do opodatkowania ryczałtem, a tym bardziej wniesienie wkładu do spółki cywilnej. Wnioskodawca podkreślił, że na takiej transakcji spółka wykaże zwiększone pozostałe przychody operacyjne, które zwiększą zysk bilansowy spółki, czyli podstawę opodatkowania ryczałtem.

Prawo do ryczałtu

KIS zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W interpretacji indywidualnej stwierdzono, że wniesienie wkładu przez wnioskodawcę do spółki cywilnej nie doprowadzi do utraty prawa do opodatkowania ryczałtem. KIS podkreśliła, że nowe zasady opodatkowania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, stanowią alternatywny sposób opodatkowania w stosunku do dotychczasowego podatku dochodowego od osób prawnych. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że wniesienie wkładu do spółki cywilnej nie jest równoznaczne z otrzymaniem przez spółkę wkładu niepieniężnego, a tym bardziej nie oznacza przejęcia innego podmiotu. W związku z tym, wniesienie wkładu do spółki cywilnej nie może skutkować utratą prawa do opodatkowania ryczałtem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.740.2022.1.MF