Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą zakupu rocznej subskrypcji od firmy z Hongkongu. Głównym zagadnieniem była kwestia, czy taki zakup wymaga pobrania podatku u źródła przez firmę wnioskodawcy.

Zakup licencji

Firma wnioskodawcy, specjalizująca się w tworzeniu i modyfikacji stron internetowych, planuje zakupić subskrypcję licencji na moduł X w wersji agencyjnej. Moduł ten umożliwia wdrażanie obsługi tłumaczeń na stronach oraz sklepach internetowych. Subskrypcja jest sprzedawana przez firmę z siedzibą w HongKongu. Kluczowe pytanie brzmiało: "Czy zakup subskrypcji rocznej od firmy z HongKongu wymaga pobrania podatku u źródła przez firmę wnioskodawcy?"

Wnioskodawca był zdania, że nie staje się posiadaczem praw autorskich modułu X, a jedynie nabywa prawo do jego użytkowania w celach zarobkowych. W związku z tym, według wnioskodawcy, nie powstaje obowiązek pobrania oraz zapłaty podatku u źródła.

Podatek u źródła

KIS nie zgodziła się z przedstawionym stanowiskiem wnioskodawcy. Z analizy przepisów wynika, że opłaty z tytułu licencji na oprogramowanie komputerowe co do zasady podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym u źródła. Kluczowe jest ustalenie, jakie prawa uzyskuje wnioskodawca oraz w jaki sposób zamierza wykorzystać zakupione materiały. Jeśli moduł został nabyty jako prawo do przetwarzania go w dalszej kolejności na cele realizacji projektów komercyjnych, powstaje obowiązek naliczenia podatku u źródła. W przypadku zakupu subskrypcji na cele własne, bez prawa do odsprzedaży, podatek u źródła nie będzie naliczany ani pobierany.

Podsumowując, KIS podkreśliła, że kluczowym zagadnieniem jest określenie, jakie dokładnie prawa uzyskuje wnioskodawca oraz w jaki sposób zamierza zakupione materiały wykorzystywać. W świetle przedstawionych przepisów, zakup subskrypcji może podlegać opodatkowaniu u źródła, jeśli jest wykorzystywany do celów komercyjnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.44.2023.2.MZA