Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie produktów mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla firm działających w branży doradztwa zdrowotnego, które inwestują w produkty w celu zapewnienia najwyższej jakości swoich usług.

Zakres działalności Spółki

Spółka, będąca polską jednostką kapitałową, specjalizuje się w doradztwie zdrowotnym, koncentrując się na optymalizacji funkcji mózgu. Oferuje indywidualne plany suplementacyjne, porady treningowe oraz zalecenia dotyczące odżywiania. Kluczowym elementem działalności Spółki jest rekomendowanie odpowiednio zweryfikowanych produktów, które są następnie włączane do spersonalizowanych programów dla klientów.

Spółka jest przekonana, że ma prawo zaliczać wydatki na Produkty do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te są niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości usług, a także mają bezpośredni wpływ na generowanie przychodów ze sprzedaży indywidualnych programów doradczych.

Zakup produktów kosztem podatkowym

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania źródła przychodów. Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, musi być on racjonalny, gospodarczo uzasadniony i celowy.

W przypadku Spółki, wydatki na produkty są bezpośrednio związane z jej główną działalnością doradczą. Produkty te są niezbędne do tworzenia skutecznych programów suplementacyjnych, żywieniowych i treningowych. Ponadto, wydatki te są także wykorzystywane do tworzenia treści marketingowych, co przekłada się na zwiększenie rozpoznawalności Spółki i zintensyfikowanie sprzedaży jej usług.

W świetle powyższego, Dyrektor KIS uznał, że stanowisko Spółki jest prawidłowe i wydatki na nabycie produktów mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.68.2023.1.EJ