Interpretacja indywidualna z dnia 12 stycznia 2023 r. dotyczyła oceny skutków podatkowych wynikających z dodatkowego wynagrodzenia za sprzedaż udziałów, znanego jako Earn Out Payment.

Stan faktyczny:

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym i jednym z udziałowców spółki, zbył 65% udziałów Spółki na rzecz innego podmiotu. Zgodnie z umową sprzedaży udziałów, Wnioskodawca miał otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli Spółka spełni określone warunki, takie jak osiągnięcie określonego poziomu EBIDTA za lata 2021 i 2022. Wnioskodawca zapytał, w jakim źródle przychodów należy rozpoznać przychód uzyskany z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za sprzedaż udziałów - Earn Out Payment. W odpowiedzi, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że Earn Out Payment jest świadczeniem, którego otrzymanie przez Wnioskodawcę uzależnione jest od spełnienia się określonych warunków. W momencie zbycia udziałów Spółki nie było możliwe określenie, czy te warunki zostaną spełnione.

Stanowisko KIS:

KIS stwierdza, że otrzymanie przez Wnioskodawcę wynagrodzenia dodatkowego (Earn Out Payment) jest przysporzeniem majątkowym osoby fizycznej. Aby przyporządkować to przysporzenie do określonego źródła przychodu, należy wziąć pod uwagę charakter dodatkowego wynagrodzenia i tytuł jego wypłaty. W przypadku, gdy z umowy sprzedaży udziałów wynika, że po spełnieniu określonych warunków, dokonana zostanie dopłata do ceny udziałów, tytułem wynagrodzenia dodatkowego (Earn Out Payment), to dopłatę taką należy uznać również za przychód ze źródła, z którego opodatkowaniu podlega przychód ze zbycia udziałów.

Podsumowanie:

Podsumowując, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprzedaży udziałów stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy o PIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.13.2023.1.JK