Artykuł dotyczy opodatkowania sprzedaży działki otrzymanej drogą darowizny oraz zaliczenia środków ze sprzedaży na poczet spłaty połowy mieszkania po rozwodzie. Organ administracji skarbowej wydał interpretację dotyczącą tych zagadnień, w której stwierdził, że sprzedaż działki podlega opodatkowaniu, a środki z niej pochodzące nie są uznawane za wydatki na cele mieszkaniowe zwolnione z podatku dochodowego.

Stan faktyczny:

Podatnik, będący właścicielką działki nr 1 otrzymanej drogą darowizny, złożyła zapytanie dotyczące opodatkowania sprzedaży tej działki oraz zaliczenia środków ze sprzedaży na poczet spłaty połowy mieszkania po rozwodzie. W zapytaniu podatnik oczekiwał odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy sprzedaż działki, którą otrzymała drogą darowizny, jest objęta podatkiem dochodowym?
  • Czy środki ze sprzedaży działki przeznaczone na poczet spłaty byłego męża po rozwodzie zaliczają się jako wydatki na własne cele mieszkaniowe i są zwolnione z podatku dochodowego?
  • Czy zaciągając kredyt hipoteczny na obecnie posiadane mieszkanie na poczet spłaty byłego męża, będzie możliwość spłacenia tego kredytu po sprzedaży działki i czy zostanie to uwzględnione jako własne cele mieszkaniowe?

Stanowisko KIS:

Na podstawie przepisów prawa podatkowego, KIS przedstawia następujące stanowisko:

  • Sprzedaż działki, która została otrzymana drogą darowizny, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  • Środki ze sprzedaży działki, przeznaczone na spłatę połowy mieszkania po rozwodzie, nie mogą być zaliczone jako wydatki na własne cele mieszkaniowe i nie są zwolnione z podatku dochodowego.
  • Zaciągając kredyt hipoteczny na poczet spłaty byłego męża, możliwe będzie spłacenie tego kredytu po sprzedaży działki, jednak nie zostanie to uwzględnione jako wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Podsumowanie:

Na podstawie udzielonej interpretacji organów administracji skarbowej wynika, że sprzedaż działki otrzymanej drogą darowizny będzie objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Środki ze sprzedaży działki przeznaczone na spłatę połowy mieszkania po rozwodzie nie są uznawane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe i nie są zwolnione z podatku dochodowego. Jednak możliwe będzie zaciągnięcie kredytu hipotecznego na spłatę byłego męża po sprzedaży działki, choć nie zostanie to uwzględnione jako wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.727.2022.1.MD