Artykuł dotyczy interpretacji indywidualnej z dnia 2 stycznia 2023 r. na temat amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych w 2023 r. i w latach następnych.

Stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której wynajmuje budynki i lokale mieszkalne. Większość z tych nieruchomości została nabyta, wynajęta i wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. i są amortyzowane zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji i według właściwych stawek.Wnioskodawczyni pytała, czy w roku 2023 i w latach następnych będzie miała możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. Wnioskodawczyni argumentowała, że powinna mieć taką możliwość, powołując się na zasadę ochrony praw nabytych wynikającą z Konstytucji RP oraz na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lutego 2015 r., który potwierdził, że w ramach zasady demokratycznego państwa prawnego mieści się zasada ochrony praw nabytych.

Stanowisko KIS:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Wskazał, że zgodnie z art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wynajmowane na podstawie umowy. Dodatkowo, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy zmieniającej, podatnicy mogą do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

W związku z powyższym, Dyrektor KIS stwierdził, że w roku 2023 i w latach następnych wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r.

Podsumowanie:

W interpretacji indywidualnej z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że budynki i lokale mieszkalne nabyte, wynajęte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. nie podlegają amortyzacji od 2023 roku. Wnioskodawczyni, prowadząca działalność gospodarczą związana z wynajmem tych nieruchomości, nie będzie mogła zaliczać odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów w 2023 roku i latach następnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.866.2022.1.MC