Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą w branży usług informatycznych, takie jak przeprowadzanie manualnych testów oprogramowania, mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku. Według KIS, opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych o wysokości 8,5% jest możliwe. Ta interpretacja może przyczynić się do obniżenia obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców i ułatwić rozliczenia podatkowe w branży IT.

Stan faktyczny:

Podmiot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, które nie są związane z pisaniem kodu oprogramowania, tworzeniem i utrzymywaniem środowiska (developerskiego, testowego oraz produkcyjnego) oraz z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Usługi te obejmują definiowanie wymagań testowych, przygotowywanie scenariuszy testowych, przeprowadzanie manualnych testów modułowych, rejestrowanie wyników testów, raportowanie wykrytych defektów i incydentów testowanego systemu oraz przegląd, analizę i tworzenie dokumentacji projektowej oraz technicznej. Podmiot zwrócił się z pytaniem, czy przychód z prowadzonej przez niego działalności będzie kwalifikował się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a więc w stawce - 8,5%?

Stanowisko KIS:

Interpretacja potwierdziła, że przychody uzyskiwane przez podmiot ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług, sklasyfikowanych według PKWiU 62.02.30.0, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jednak zaznaczono, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez podmiot usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Podsumowanie:

Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z przeprowadzaniem manualnych testów oprogramowania może zostać opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. To oznacza, że podatnik może skorzystać z preferencyjnej stawki podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.825.2022.2.DP