Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wyjaśnił, że wydatki na zabudowę schodów prowadzących do drzwi wejściowych nie kwalifikują się do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z argumentami organu. Ta decyzja może bowiem mieć znaczący wpływ na plany termomodernizacyjne wielu właścicieli nieruchomości.

Czy zabudowa schodów to inwestycja termomodernizacyjna

Wnioskodawca planuje modernizację drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego, które obecnie nie spełniają kryteriów energooszczędności. Częste otwieranie tych drzwi prowadzi do dużego wychłodzenia budynku, co zwiększa zużycie ciepła i energii elektrycznej. Wnioskodawca zamierza zbudować konstrukcję fasadową wokół zewnętrznych schodów prowadzących do drzwi, co ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Wnioskodawca zapytał, czy koszt zakupu i wykonania tej konstrukcji może zostać zaliczony do ulgi termomodernizacyjnej. Wnioskodawca uważa, że ta inwestycja może być postrzegana jako przedsięwzięcie służące termomodernizacji budynku. Realizacja tej konstrukcji pozwoli na znaczne oszczędności energii i ciepła, co jest zgodne z aktualnymi celami kraju w zakresie efektywności energetycznej.

Zamknięty katalog wydatków

Stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe przez Dyrektora KIS. W interpretacji podkreślono, że ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego. Zabudowa schodów prowadzących do drzwi wejściowych nie spełnia tych kryteriów.

Dyrektor KIS podkreślił, że ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zabudowa schodów nie jest wymieniona w tym katalogu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.762.2022.2.ŁS