Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pewnych wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Działalność gospodarcza w mieszkaniu

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług inżynierskich. Działalność ta jest prowadzona w lokalu mieszkalnym, który jest własnością wnioskodawcy i jego małżonki. Lokal ten został sfinansowany za pomocą kredytu hipotecznego. Wnioskodawca ponosi koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją tego lokalu, w tym odsetki od kredytu, składki na ubezpieczenie kredytu, opłaty za media, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie majątkowe lokalu.

Wnioskodawca argumentował, że koszty związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego, w którym prowadzi działalność gospodarczą, są niewątpliwie związane z uzyskiwaniem przychodów z tej działalności. Dlatego też, jego zdaniem, powinny one być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do powierzchni lokalu wykorzystywanej do prowadzenia działalności.

Stanowisko fiskusa

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Organ potwierdził, że w oparciu o faktury lub inne dokumenty, na podstawie których ponoszone są wydatki na utrzymanie mieszkania, wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty kosztów utrzymania i eksploatacji proporcjonalnie przypadającą na powierzchnię lokalu mieszkalnego zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej i zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą racjonalne i gospodarczo uzasadnione, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć także część zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego oraz część zapłaconej składki z tytułu ubezpieczenia tego kredytu - przypadające proporcjonalnie na powierzchnię przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.945.2022.1.IM