Dyrektor KIS potwierdził, że wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej nie powinno wymagać płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych ani dokonywania korekty podatku VAT, jeśli wnioskodawca nie zamierza dokonać zbycia przedmiotowych nieruchomości przez upływem 6 lat

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej

Wnioskodawca planuje wycofać z prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości w celu wynajmu prywatnego. Pierwszą nieruchomością jest działka otrzymana w spadku, na której rozpoczął budowę nieruchomości o przewidywanej wartości 8 mln zł. Drugą nieruchomością są udziały w kamienicy nabyte od osoby fizycznej. Trzecią nieruchomością są lokale nabyte na spółdzielcze prawo własności.

Wszystkie nieruchomości obecnie są wynajmowane i w przyszłości będą dla tych samych podmiotów, jednak w ramach najmu prywatnego.

W związku z tym, zadano pytanie: Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na najem prywatny będzie neutralne podatkowo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)?

Brak konsekwencji podatkowych

Według stanowiska organu, samo wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie ich na cele prywatne nie rodzi konsekwencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, reguły ogólne dotyczące odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej nie mają zastosowania, nawet jeśli składniki majątku zostały wcześniej wycofane z działalności. W przypadku przedmiotowej interpretacji, nie ma planów zbycia nieruchomości przed upływem 6 lat, a jedynie kontynuacja wynajmu.

"Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego sprawi, że nieruchomości te nie będą stanowić już składników majątkowych tej działalności. Zatem, planowana czynność wycofania wskazanych we wniosku nieruchomości, z majątku prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej do majątku prywatnego nie będzie nosić w istocie cech zbycia, jak również nie będzie posiadać przymiotu odpłatności, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, czynność ta nie będzie skutkować po Pana stronie powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioski dla pytającego są takie, że wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na cele prywatne nie będzie powodowało obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.973.2022.3.KD