Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki związane z założeniem ogrzewania podłogowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Podatnik ma prawo do odliczenia tych wydatków od podstawy obliczenia podatku dochodowego, co wiąże się z korzystaniem z ulgi podatkowej.

Założenie ogrzewania podłogowego w części domu

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z prośbą o interpretację dotyczącą odliczenia wydatków związanych z założeniem ogrzewania podłogowego w części domu. Inwestycja obejmowała położenie folii grzewczej na podczerwień, ekrany izolacyjne, folię paroprzepuszczalną oraz panele podłogowe. Wnioskodawca posiadała faktury za wykonane prace i zakupione materiały. W uzupełnieniu wniosku wskazał, że termomodernizacja miała na celu zmniejszenie zużycia gazu i drewna, a kominek miał pozostać jedynie jako ozdoba. Inwestycja była zakończona w 2022 roku, nie korzystano z żadnych dofinansowań, a faktury były wystawione na osobę fizyczną opłacającą podatek według skali podatkowej.

W związku z tym zadano pytanie: Czy na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może Pan odliczyć od podstawy obliczenia podatku wskazane w opisie sprawy wydatki związane z założeniem ogrzewania podłogowego w części domu?

Odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługuje

W odpowiedzi na pytanie podatnika, organ podatkowy powołał się na art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym artykułem, podatnik ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeśli inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej. Organ potwierdził, że założenie ogrzewania podłogowego w części domu można uznać za termomodernizację, jeśli spełnia ono te wymagania. W związku z tym, podatnik ma prawo do odliczenia wydatków związanych z tą inwestycją od podstawy obliczenia podatku.

"Podatnik może skorzystać z powyższego odliczenia wtedy, gdy w wyniku realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i efekt ten zostanie uzyskany za pomocą materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją organu podatkowego, podatnik ma prawo do odliczenia wydatków związanych z założeniem ogrzewania podłogowego w części domu jako termomodernizacji. Inwestycja ta miała na celu poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wydatki te mogą zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku dochodowego. Oznacza to, że podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1029.2022.2.SR