Według KIS, umowa pomiędzy podmiotami powiązanymi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT. KIS stwierdził, że udzielenie pożyczki w przedstawionym stanie faktycznym nie generuje obowiązku podatkowego dla pożyczkobiorcy.

Pytanie o PCC od umowy pożyczki

Spółka Y Sp. z o.o. udzieliła pożyczki Wnioskodawcy X Sp. z o.o. na cele inwestycyjne. Umowa pożyczki została zawarta w marcu 2022 roku, a kwota pożyczki wynosiła maksymalnie 3.500.000,00 PLN. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR3M + 2,5%, a spłata pożyczki miała nastąpić do końca 2025 roku. Spółka Y Sp. z o.o. nie planowała udzielania pożyczek w sposób częstotliwy i zarobkowy. Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka są podmiotami powiązanymi na mocy ustawy o PIT. Wnioskodawca zadając pytanie za pomocą interpretacji indywidualnej chciał uzyskać informację czy zawarta umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak ocenił stan faktyczny KIS ?

Krajowa Informacja Skarbowa przyjęła stanowisko, że umowa pożyczki zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. KIS powołała się na art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który wyłącza z opodatkowania podatkiem czynności cywilnoprawnej, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu dokonania tej czynności. Udzielenie pożyczki przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy, który korzysta ze zwolnienia z VAT skutkowało brakiem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podsumowanie

Reasumując, umowa pożyczki zawarta ze Spółką Y Sp. z o.o. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ Spółka udzielając pożyczki korzysta ze zwolnienia z VAT. Na podstawie ustawy dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnej nie został utworzony obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.34.2023.2.DR