Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację potwierdzającą możliwość opodatkowania usługi multi level marketingu stawką 8,5% zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Opodatkowanie ryczałtem usługi multi level marketingu

Właścicielka jednoosobowej działalności gospodarczej, zajmującej się doradztwem żywieniowym, suplementacją oraz treningiem zmiany nawyków żywieniowych, nawiązała współpracę z producentem marki produktów suplementacyjnych i posiłków zastępczych. W ramach swojej działalności, wnioskodawczyni szkoli przedstawicieli producenta i nadzoruje ich pracę. Jest czynnym podatkiem VAT, a jej przychody w roku poprzednim nie przekroczyły 2 mln euro.

Producent wystawia fakturę za usługi marketingowe i prowizje, które obejmują wszystkie aktywności wnioskodawczyni z wyjątkiem bezpośredniego przychodu ze sprzedaży towarów. Główny Urząd Statystyczny przyporządkował wnioskodawczyni numer PKD 74.90.Z, który odpowiada za "pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną".

Wnioskodawczyni zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem, czy może opodatkować usługę multi level marketingu, którą świadczy dla producenta stawką 8,5% zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem

Wnioskodawczyni podkreśliła, że jej działalność usługowa spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy ryczałtowej. Grupa PKWiU, do której przyporządkowano jej działalność (74.90.20.0), była zgodna z przyznanym przez GUS numerem PKD (74.90.Z). Wniosek dotyczył roku podatkowego 2023, a w 2022 roku nie osiągnęła przychodów przekraczających 2 mln euro. Wnioskodawczyni była świadoma, że sprzedaż produktów producenta to odrębna transakcja opodatkowana według innej stawki zryczałtowanego podatku, a jej wniosek dotyczył tylko usługi multi level marketingu. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, potwierdzając, że w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie zastosowanie stawki 8,5% podatku dochodowego przy rozliczaniu swojej działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.989.2022.3.MM