Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wykonywane przez lekarzy weterynarii, którzy nie są pracownikami Inspekcji, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Lekarz weterynarii, który prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych

Osoba składająca zapytanie jest lekarzem weterynarii, prowadzącym własną działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych. Obecnie jego działalność jest zawieszona, ale planuje wznowić ją poprzez świadczenie usług nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Zgodnie z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarze weterynarii, którzy nie są pracownikami Inspekcji, mogą zostać wyznaczeni do wykonywania określonych czynności na rzecz Inspekcji.

W związku z tym, zadano pytanie: Czy wykonywanie czynności opisanych we wniosku przez lekarza weterynarii (niebędącego pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej) w ramach działalności gospodarczej, na rzecz Powiatowego Inspektoratu, będące konsekwencją decyzji administracyjnej wyznaczającej wykonawcę tych czynności, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Brak VAT

Dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, czynności wykonywane przez lekarzy weterynarii na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, nie podlegają opodatkowaniu VAT. Wykonywanie tych czynności nie stanowi samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, a lekarz weterynarii jest związany umową z Inspekcją w zakresie warunków wykonania tych czynności. Ponadto, lekarz weterynarii nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Dlatego, czynności opisane we wniosku nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Podsumowanie:

Lekarz weterynarii wykonujący czynności na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, nie podlega opodatkowaniu VAT. Jest to ważne zarówno dla pytającego, który nie musi naliczać i odprowadzać VAT od swoich usług, jak i dla organów administracji skarbowej, które nie będą wymagały od niego składania deklaracji VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.770.2022.2.JM