Organizator loterii promocyjnej zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej w celu uzyskania informacji czy ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w ramach przekazania mieszkania przez dewelopera zwycięzcy konkursu.

Uiszczenie podatku przez organizatora loterii

Gmina W. planuje zorganizować loterię promocyjną, w której nagrodą główną będzie nowe mieszkanie w stanie deweloperskim o wartości przekraczającej 2280 zł. W celu przeprowadzenia loterii, Gmina powierza Spółce (sp. z o.o. sp. k.) - Wnioskodawcy - odpowiedzialność za uzyskanie zezwolenia, formalności oraz promocję loterii. Jednak to Gmina W. będzie dysponentem nagrody.

Wnioskodawca, czyli Spółka (sp. z o.o. sp. k.), pytał, czy przekazanie mieszkania jako nagrody głównej w ramach loterii promocyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Organizator loterii nie zapłaci PCC

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez KIS, organizator loterii nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przeniesienie własności nieruchomości w ramach loterii nie zostało zawarte w zamkniętym katalogu czynności w ustawie o PCC. Ponadto, według KIS organizator loterii nie jest stroną aktu notarialnego w przypadku przekazania mieszkania, co zdecydowanie wyklucza zobowiązanie podatkowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.504.2022.4.AD