W artykule przedstawiono interpretację podatkową dotyczącą opodatkowania kucharza prowadzącego działalność gospodarczą, który świadczy usługi gastronomiczne na rzecz firmy prowadzącej restaurację. Kucharz korzysta ze sprzętu firmy X, jednak produkty do przygotowywania dań są z restauracji Y. Przygotowane posiłki przez kucharza są podawane i spożywane w restauracji Y. Artykuł zawiera stanowisko KIS odnośnie do stawki ryczałtu.

Usługi gastronomiczne a ryczałt

Osoba prowadzącą działalność jest kucharzem, którego praca polega na przygotowywaniu posiłków na rzecz firmy X, która jako podwykonawca świadczy usługi gastronomiczne dla restauracji - firmy Y. Zleceniodawca firma X wymaga, aby kucharz korzystał ze sprzętu i narzędzi znajdujących się w ich siedzibie, natomiast produkty do przygotowywania posiłków należą do restauracji Y. Usługi kucharza, czyli przygotowane posiłki, są wydawane i konsumowane w restauracji Y. Kucharz nie przygotowuje napojów, w tym napojów alkoholowych. Działalność gospodarczą rozpoczął w czerwcu 2022 roku i od tego czasu prowadzi książkę podatkową. Zamierza opodatkować przychody z działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 3% od 2023 roku. Kucharz prowadząc działalność nie przekroczył limitu 2 000 000 euro przychodów z tej działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zamierza skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu. Wnioskodawca złożył również oświadczenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego o wyborze opodatkowania ryczałtem. Wnioskodawca zwrócił się do KIS z pytaniem, czy będzie obowiązywała go stawka ryczałtu w wysokości 3%.

Stanowisko KIS

KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zdaniem organu podatkowego, skoro osoba prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług przygotowywania posiłków na rzecz restauracji, a więc działalność gastronomiczna zdefiniowana w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.19.2023.3.JP