Dyrektor KIS potwierdził, że usługi konserwacji zabytków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

Usługi w zakresie konserwacji zabytków

W sprawie wnioskodawczynią jest absolwentką pewnego uniwersytetu oraz Akademii Sztuk Pięknych na kierunku Wzornictwo Przemysłowe. Posiada tytuł magistra sztuki konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej oraz tytuł magistra sztuki wzornictwa. Od 15 kwietnia 2015 r. prowadzi działalność gospodarczą jako artysta plastyk, konserwator dzieł sztuki, specjalizujący się w konserwacji zabytków ruchomych. Wykonuje prace konserwatorskie i restauratorskie, które charakteryzują się wysokim stopniem zindywidualizowania obiektów zabytkowych. W każdym obiekcie, czy też zabytku koncepcja artystyczna, konserwatorska i technologiczna jest inna i dlatego jest własnością intelektualną oraz artystyczną wykonawcy. Projekt konserwacji oparty na szerokich badaniach konserwatorskich wraz z dokumentacją powykonawczą jest dokumentem chronionym prawami autorskimi - wskazano w stanie faktycznym wniosku.

W tym stanie sprawy zadano pytanie: Czy wykonywane przez Wnioskodawczynię, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usługi w zakresie konserwacji zabytków podlegają zwolnieniu z podatku VAT?

Zwolnione z podatku VAT

Zdaniem Dyrektora KIS, usługi konserwacji zabytków, wykonywane przez wnioskodawczynię w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT. Organ argumentuje, że wykonywane prace konserwatorskie mają charakter twórczy o indywidualnym charakterze, a wynagradzane są w formie honorarium. Ponadto, prawa autorskie przenoszone są na zleceniodawców, co stanowi istotny element zwolnienia z VAT.

"W rozpatrywanej sprawie, jak wskazano we wniosku, usługi wykonywane przez Panią są ściśle związane z kulturą. Jest Pani jest twórcą artystą plastykiem, konserwatorem dzieł sztuki. Wykonuje Pani prace konserwatorskie i restauratorskie w przeważającej części przy zabytkach ruchomych. Przy czym, prace te stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Wykonywane prace mają charakter twórczy, charakteryzują się wysokim stopniem zindywidualizowania obiektów zabytkowych, jak i niepowtarzalności konserwacji. W każdym obiekcie czy też zabytku koncepcja artystyczna, konserwatorska i technologiczna jest inna i dlatego jest własnością intelektualną oraz artystyczną wykonawcy. Projekt konserwacji oparty na szerokich badaniach konserwatorskich wraz z dokumentacją powykonawczą jest dokumentem chronionym prawami autorskimi. Ponadto, po otrzymaniu wynagrodzenia, honorarium za wykonane prace, prawa autorskie przenoszone są na zleceniodawcę." - zinterpretował organ.

Podsumowanie

Dla wnioskodawczyni oznaczają one, że jej usługi konserwacji zabytków podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) u.p.t.u. Jest to istotne z punktu widzenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.52.2023.1.WH