Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację w sprawie usług psychologicznych świadczonych przez psychologa za pośrednictwem firmy. Organ potwierdził, że usługi te kwalifikują się jako opieka medyczna, co oznacza zwolnienie z VAT.

Usługi świadczone przez psychologa

Wnioskodawca - czynny podatnik VAT, zatrudnia psychologa na umowę zlecenie. Psycholog ten ma określone kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa. Miejsce wykonywania usługi przez psychologa to Gabinet Psychologiczny, Niepubliczne Punkty Przedszkolne, Niepubliczne Przedszkola. Usługi świadczone przez psychologa polegają na konsultacjach i terapii psychologicznej, diagnozie i opiniowaniu oraz psychoprofilaktyce, psychoedukacji i poprawie zdrowia psychicznego.

W związku z tym, zrodziło się pytanie: Czy Pana firmie przysługuje prawo do zwolnienia z VAT ww. usług świadczonych przez psychologa, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 d ustawy o VAT?

Zwolnienie z VAT przysługuje

W odpowiedzi na pytanie zadane przez podatnika, Dyrektor KIS potwierdził, że usługi świadczone przez zatrudnionego psychologa są usługami w zakresie opieki medycznej służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi psychologiczne świadczone przez firmę wnioskodawcy powinny być zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 d ustawy o VAT.

"Zawód psychologa został wprost wymieniony w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy. Psycholog - jak Pan wskazał - ma określone kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa. Usługi świadczone przez zatrudnionego przez Pana psychologa są usługami w zakresie opieki medycznej służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wobec powyższego usługi świadczone przez psychologa korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że firma ma prawo do zwolnienia z VAT usług świadczonych przez psychologa. Firma nie będzie musiała naliczać i odprowadzać podatku VAT od tych usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.7.2023.2.MG