Interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości. W skrócie, jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Stan faktyczny

Wniosek dotyczył sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej) przez Panią B.C. w dniu 10 czerwca 2022 r. za kwotę 480.000 zł. Nieruchomość ta została nabyta wspólnie z mężem w 2005 r., a po podziale majątku w 2017 r., prawo własności nieruchomości przeszło na rzecz Pani B.C. Wnioskodawczyni pytała, czy w związku ze sprzedażą owej nieruchomości powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego oraz czy będzie konieczność złożenia deklaracji PIT-39 w 2023 roku.

Stanowisko wnioskodawcy

Pani B.C. była zdania, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nie powinny zostać opodatkowane, ponieważ minęło 5 lat od daty nabycia nieruchomości. Jej stanowisko opierało się na broszurze wydanej przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową dotyczącej opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawczyni. Zgodnie z przepisami, odpłatne zbycie nieruchomości, które następuje po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego nabycia, nie jest źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu. W przypadku Pani B.C., termin ten upłynął z dniem 31 grudnia 2010 r. W związku z tym, sprzedaż nieruchomości w 2022 roku nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego.

Podsumowanie

Odpłatne zbycie nieruchomości, które zostało dokonane po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego jej nabycia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku Pani B.C., sprzedaż nieruchomości w 2022 roku nie generuje obowiązku podatkowego ani konieczności złożenia deklaracji PIT-39.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1098.2022.1.PT