Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację potwierdzającą możliwość opodatkowania osiąganych przychodów z działalności gospodarczej związanej z produkcją filmów i nagraniami wideo.

Opodatkowanie produkcji filmów i nagrań wideo w formie ryczałtu

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą związana z produkcją filmów, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Jego przychody pochodzą głównie z sprzedaży licencji do stworzonych nagrań audio-wizualnych oraz świadczenia usług związanych z produkcją filmową. Podatnik złożył wniosek o interpretację indywidualną w celu potwierdzenia możliwości opodatkowania osiąganych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem

W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) powołał się na art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu reklamowych nagrań audio-wizualnych mogą korzystać z 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w ustawie.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji stanowisko KIS potwierdza, że wnioskodawca może opodatkować osiągane przychody z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 maja 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.173.2022.2.WS