Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na ryczałcie i jednocześnie bycie wspólnikiem spółki cywilnej opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Działalność gospodarcza na ryczałcie a wspólnik spółki na skali podatkowej

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, z której opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo, jest wspólnikiem spółki cywilnej, a jako wspólnik tej spółki, podatek rozlicza na zasadach ogólnych - według skali podatkowej. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na ryczałcie i jednocześnie bycie wspólnikiem spółki cywilnej opodatkowanej na zasadach ogólnych.

KIS potwierdza stanowisko podatnika

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie będący wspólnikami spółki cywilnej mogą wybrać różne formy opodatkowania dla tych działalności. Dla jednoosobowej działalności gospodarczej możliwy jest wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podczas gdy działalność w formie spółki cywilnej może być opodatkowana na zasadach ogólnych. Warunkiem jest spełnienie kryteriów do korzystania z tej formy opodatkowania i brak okoliczności, które spowodowałyby utratę prawa do opłacania podatku w tych formach. Ta interpretacja ma duże znaczenie dla podatników, którzy chcą prowadzić działalność w różnych formach i wybrać najkorzystniejszy sposób opodatkowania dla każdej z nich.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.844.2022.2.PSZ