Dyrektor KIS potwierdził, że dochód ze sprzedaży akcji firmy, nabytych w Republice Irlandii przez polskiego rezydenta, podlega opodatkowaniu w Polsce.

Akcje irlandzkiej firmy

Wnioskujący przez wiele lat mieszkał i pracował w Republice Irlandii, gdzie odprowadzał podatki. W 2012 roku podjął pracę w pewnej firmie, która umożliwiała pracownikom zakup jej akcji po preferencyjnych cenach. W latach 2015-2017 podatnik nabył 112 akcji firmy, poprzez wyznaczenie kwoty z pensji, a w latach 2015-2021 otrzymał 198 akcji jako nagrody za osiągnięcia pracownicze. W październiku 2021 roku zakończył współpracę z firmą i wraz z rodziną powrócił do Polski, gdzie obecnie ma rezydencję podatkową.

W marcu 2022 roku sprzedał wszystkie posiadane akcje firmy poprzez portal internetowy, który jest prowadzony przez firmę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

W tym stanie sprawy zadano dwa pytania:
1.Czy w świetle opisanego stanu faktycznego dochód ze sprzedaży nabytych w Republice Irlandii akcji podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2.Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji firmy X będzie część wynagrodzenia w firmie X przeznaczona na nabycie akcji oraz równowartość nagrody w postaci akcji firmy X, otrzymanej za osiągnięcia pracownicze w firmie X?

Podlega opodatkowaniu w Polsce

Zgodnie z interpretacją, dochód ze sprzedaży nabytych w Republice Irlandii akcji zagranicznej firmy podlega opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ od końca 2021 roku podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce, jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego PIT-38 do 30 kwietnia 2023 roku. W zeznaniu podatkowym powinien wykazać przychód ze sprzedaży, koszty uzyskania przychodu i dochód.

Kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji będą kwoty przeznaczone na ich nabycie z wynagrodzenia w firmie oraz nagrody w postaci akcji za osiągnięcia pracownicze. Podatek od uzyskanego dochodu wynosi 19%.

"Biorąc powyższe pod uwagę, z tytułu odpłatnego zbycia akcji osiągnie Pan przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu 19% stawką podatku będzie podlegał dochód, dla obliczenia którego będzie Pan uprawniony uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu koszt nabycia akcji oraz równowartość nagrody w postaci akcji otrzymanej za osiągnięcia pracownicze. - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskujący otrzymał informację, że dochód ze sprzedaży akcji firmy, które nabył w Republice Irlandii, podlega opodatkowaniu w Polsce. Musi on złożyć zeznanie podatkowe i wykazać przychód, koszty uzyskania przychodu oraz dochód.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.797.2022.2.MN