Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą opodatkowania transakcji sprzedaży udziału w nieruchomości. KIS potwierdziła, że sprzedaż udziału nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości a PCC

Spółka prowadząca działalność inwestycji nieruchomościowych zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji dotyczącej opodatkowania transakcji sprzedaży udziału w nieruchomości. Wnioskodawca przekazał, że planuje nabyć udział w działce, która ma kilku współwłaścicieli, a sprzedawcą udziału jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Spółka podpisała umowę przedwstępną sprzedaży udziału i rozpoczęła przygotowywanie dokumentów związanych z inwestycją na tej działce. Umowa przedwstępna zawiera zgody i pełnomocnictwa do formalnoprawnych działań związanych z inwestycją. Nieruchomość ma być wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zainteresowani nie są powiązani między sobą. Transakcja nie zależy od uzyskania pozwoleń, a cena została przez zainteresowane strony ustalona. Spółka planuje realizować inwestycję nieruchomościową. Wnioskodawca uważał, że sprzedawca nieruchomości nie jest podatnikiem VAT, więc transakcja sprzedaży nieruchomości opodatkowana będzie PCC.

KIS: PCC wyłączony w przypadku opodatkowania VAT

Według KIS transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. KIS uznał, że sprzedający w opisanej sytuacji uzyskał status podatnika VAT oraz sprzedaż nieruchomości stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. KIS stwierdził, że przeprowadzana transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości będzie całkowicie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT). W takiej sytuacji, zastosowano wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. więc po stronie kupującego nie wystąpi obowiązek podatkowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.1.2023.4.AD