Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację zgodnie, z którą mural uznawany za dzieło sztuki i stworzony na obcym środku trwałym nie podlega procesowi amortyzacji.

Mural jako dzieło sztuki

Wnioskodawca, będący instytucją kultury zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa, zlecił wykonanie muralu o określonych wymiarach i powierzchni. W ramach realizacji tego projektu wnioskodawca otrzymał dotację inwestycyjną ze środków województwa. W umowie stwierdzono przeniesienie praw autorskich na wnioskodawcę po odbiorze muralu. Zdaniem wnioskodawcy, mural stanowi dzieło sztuki i jako taki nie podlega amortyzacji. Powołuje się on na art. 16c pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wyłącza z amortyzacji dzieła sztuki. Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy słusznie przyjął, że mural jako dzieło sztuki powstałe w obcym środku trwałym nie podlega amortyzacji.

Mural nie podlega amortyzacji

Według KIS wnioskodawca słusznie przyjął, że mural jako dzieło sztuki nie podlega amortyzacji. Powyższe jest zgodne z art. 16c pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca nie będzie musiał odprowadzać podatku dochodowego od amortyzacji muralu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.565.2021.2.AW