Właściciel budynku jednorodzinnego złożył wniosek o interpretację indywidualną w celu ustalenia możliwości odliczenia ulgi termomodernizacyjnej za wymianę dachówki. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że ta forma termomodernizacji jest kwalifikowana do ulgi.

Wymiana dachówki, a termomodernizacja

Wnioskujący, będący właścicielem budynku jednorodzinnego, złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w celu ustalenia możliwości odliczenia ulgi termomodernizacyjnej za rok podatkowy 2020. W wymienionym wniosku, wnioskujący wskazał, że dokonał wymiany starej cementowej poniemieckiej dachówki na nową dachówkę ceramiczną. Wymiana ta była częścią realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mającego na celu zmniejszenie zużycia węgla i prądu oraz poprawę izolacji termicznej budynku. Wnioskujący posiada faktury potwierdzające poniesione wydatki na wymianę dachówki, które nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i nie będą zwrócone nigdzie. Kwota wydatku termomodernizacyjnego nie przekracza 53 tys. zł, a całe przedsięwzięcie zostanie zakończone w ciągu 3 lat od 2020 roku. Wnioskujący uzyskał dochód według opodatkowania w skali podatkowej w roku poniesionych wydatków. Wnioskujący oceniając swoje stanowisko w sprawie stwierdził, że jest uprawniony do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Możliwość skorzystania z ulgi

Według stanowiska KIS wymiana starej cementowej poniemieckiej dachówki na nową dachówkę ceramiczną kwalifikuje się do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej. Organ przyjął argumentację wnioskującego, uwzględniając fakt, że wymiana dachówki była częścią realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego mającego na celu poprawę izolacji termicznej budynku. KIS w swojej ocenie powołała się na przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które umożliwiają odliczenie wydatków poniesionych na termomodernizację budynku jednorodzinnego od podstawy opodatkowania. Przepisy prawne nie precyzują dokładnie rodzaju prac objętych ulgą termomodernizacyjną, co pozwala na elastyczną interpretację w przypadku wymiany dachówki w celu poprawy izolacji termicznej budynku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.60.2023.2.KP