Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą opodatkowania usług doradztwa w sprawach środowiska. Zgodnie z jej stanowiskiem, przychody uzyskiwane z takich usług mogą być opodatkowane stawką ryczałtu wynoszącą 8,5%.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradztwa w sprawach środowiska. Usługi te obejmują wpisywanie przedsiębiorców do rejestru BDO, bieżącą obsługę przedsiębiorców w BDO, prowadzenie sprawozdawczości do Urzędu Marszałkowskiego i KOBiZE. Wnioskodawca opodatkowuje swoje przychody z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosując stawkę 15% ryczałtu.

Wnioskodawca uważa, że uzyskiwane przez niego przychody z tytułu świadczonych usług mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.

W związku z danym stanem faktycznym, jak również zgodnie z własnym stanowiskiem, wnioskodawca zdecydował się zapytać organ podatkowy, czy przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę z tytułu świadczonych usług mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%?

Stanowisko KIS

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę ze świadczenia usług doradztwa w sprawach środowiska mogą być opodatkowane stawką 8,5%.

KIS podkreśliła, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej jest potwierdzenie, że przychody uzyskiwane przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, świadczącą usługi doradztwa w sprawach środowiska, mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%. Klasyfikacja tych usług odbywa się pod symbolem PKWiU 74.90.13.0. Wnioskodawca samodzielnie dokonuje kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.962.2022.1.MC