Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 marca 2023 r. dotyczyła kwestii związanej z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ podatkowy wyjaśnił, że przekształcenie takie jest operacją neutralną podatkowo i nie wpływa na koszt uzyskania przychodów.

Koszt uzyskania przychodów a przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki komandytowej, zdecydował o przekształceniu jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym, zwrócił się z pytaniem do KIS, jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą taka operacja oraz czy wartość bilansowa majątku spółki komandytowej na moment przekształcenia wpływa na koszt uzyskania przychodów. Podatnik uważał, że wartość bilansowa majątku spółki komandytowej na moment przekształcenia powinna wpływać na koszt uzyskania przychodów. Wnioskodawca argumentował, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. powinno być traktowane jako nabycie udziałów w nowej spółce, a więc koszt uzyskania przychodów powinien być proporcjonalny do wartości majątku spółki komandytowej.

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Wskazał, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. jest operacją neutralną podatkowo. Nie jest traktowane jak likwidacja spółki komandytowej i powstanie nowego podmiotu, a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności.

Dyrektor KIS podkreślił, że koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. przez wnioskodawcę, należy określić w wysokości wartości odpowiadającej wydatkom poniesionym przez wnioskodawcę na nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

W konsekwencji, w momencie sprzedaży udziałów wnioskodawcy w spółce z o.o. otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki osobowej, wydatkiem na ich nabycie jest "koszt historyczny", czyli koszt jaki został pierwotnie poniesiony na nabycie ogółu praw i obowiązków przez wnioskodawcę w spółce komandytowej.

Podsumowując, przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. nie wpływa na koszt uzyskania przychodów, a wartość bilansowa majątku spółki komandytowej na moment przekształcenia nie jest brana pod uwagę przy określaniu kosztu uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.912.2022.2.IZ