Według stanowiska KIS, klimatyzacja z funkcją grzania nie może być zaliczona do ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ wnioskodawca nie wskazał jednoznacznie czy urządzenie jest pompą ciepła lub czy ma wbudowaną pompę ciepła.

Klimatyzacja z funkcją grzania, a ulga PIT

W 2020 r. podatnik zamontował instalację fotowoltaiczną na dachu swojego domu. W rozliczeniu podatku PIT za ten rok częściowo odliczył wydatki na zakup instalacji w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W 2022 r. zamontował również klimatyzację z funkcją grzania, która zasilana jest energią elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych. Na fakturze widnieje dostawa i montaż klimatyzacji. Podatnik stwierdza, że wydatki na klimatyzację są poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a klimatyzator działa identycznie jak powietrzna pompa ciepła. Podatnik jest współwłaścicielem domu od roku 2008, a dom jest budynkiem mieszkalnym oddanym do użytkowania w 2008 r. Wydatek na klimatyzację nie został uwzględniony przy korzystaniu z innych ulg podatkowych. Całkowita suma realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynku nie przekroczyła 53 000 zł. W roku 2022 podatnik uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Wnioskodawca zapytał KIS czy przysługuje mu prawo do odliczenia wydatku na dostawę i montaż klimatyzacji z funkcją grzania w ramach ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu rocznym podatku PIT za rok 2022. W ocenie wnioskodawcy, prawo do odliczenia dostawy oraz montażu klimatyzacji jest prawidłowe, ponieważ ogrzewanie jest zasilane ze źródeł odnawialnych.

Brak precyzyjnej kwalifikacji urządzenia - brak ulgi termomodernizacyjnej

Według stanowiska KIS, wnioskodawca nie może odliczyć w zeznaniu rocznym za rok 2022 wydatku na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania, ponieważ nie mieści się on w katalogu wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W ocenie KIS wniosek wnioskodawcy o ulgę termomodernizacyjną, nie określił w sposób precyzyjny czy klimatyzator jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła, choć zaznaczył, że działa podobnie jak powietrzna pompa ciepła. W załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju wskazano pompy ciepła jako uprawnione do ulgi. Z powodu braku precyzyjnej kwalifikacji, wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na podany wydatek.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-1.4011.20.2023.2.MW