Krajowa Informacja Skarbowa uznała katalog czynności związanych z możliwością skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej za zamknięty. Według oceny KIS, wnioskodawca nie może odliczyć od dochodu wydatków na budowę ogrodu zimowego.

Ulga termomodernizacyjna, a wydatki na ogród zimowy

Podatnik, będący właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, złożył do organu podatkowego zapytanie w sprawie możliwości odliczenia wydatków poniesionych na budowę ogrodu zimowego od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Budynek mieszkalny został zakończony w 2016 roku, a od 2021 roku podatnik rozpoczął przedsięwzięcie termomodernizacyjne w postaci zabudowy istniejącego tarasu ogrodem zimowym. Celem inwestycji jest redukcja strat ciepła oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynku. Podatnik zamierza odliczyć wydatki związane z tą inwestycją od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Z powodu braku jednoznacznego wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obowiązujących rozporządzeniach pojawiają się wątpliwości, czy wszystkie poniesione przez wnioskodawcę wydatki mogą być objęte ulgą termomodernizacyjną. Według oceny wnioskodawcy, spełnione zostały warunki do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

KIS: Brak ulgi termomodernizacyjnej dla zabudowy tarasu ogrodem zimowym

Według oceny KIS, wnioskodawcy nie przysługuje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga termomodernizacyjna jest specjalnym zwolnieniem podatkowym, które przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których rodzaje wydatków podlegających odliczeniu zostały określone w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju. Podatnik ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją.

Według oceny KIS, przedsięwzięcie polegające na zabudowie istniejącego tarasu ogrodem zimowym może poprawić efektywność energetyczną budynku, co może skutkować mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo do ogrzewania. Jednakże, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, wydatki związane z tym przedsięwzięciem muszą być wymienione w katalogu w określonym w rozporządzeniu. Wydatki poniesione przez wnioskodawcę na zabudowę tarasu ogrodem zimowym nie mieszczą się w katalogu, który został zawarty w rozporządzeniu. KIS oceniła, że dokonane przedsięwzięcie przez wnioskodawcę, nie uprawnia do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.79.2023.1.KF