Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu, jeśli sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkodawców.

Sprzedaż nieruchomości po 5 latach od jej nabycia

W roku 2015 małżonkowie nabyli nieruchomość. W 2017 roku stworzony został akt poświadczenia dziedziczenia, uprawniający do otrzymania spadku po zmarłym małżonku przez żonę oraz trójkę dzieci. Wnioskodawczyni nabyła 1/3 część spadku po zmarłej matce, w tym 5/8 części lokalu mieszkalnego o powierzchni 84,5 m2. Następnie, wraz z rodzeństwem, sprzedała nieruchomość. W związku z tym, wnioskodawczyni zwróciła się do KIS z pytaniem, czy jest zobowiązana do zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości. Według oceny wnioskodawczyni, sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od należnego podatku, ponieważ sprzedaż nastąpiła po 5 latach od jej nabycia.

KIS: Brak zapłaty podatku przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia

Według interpretacji KIS, po stronie wnioskodawczyni sprzedaż nieruchomości nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeśli nastąpiło przed upływem 5 lat od zakupu.

W przedmiotowej sprawie nabycie nieruchomości przez spadkodawców (rodziców wnioskodawczyni), nastąpiło w roku 2015. Według stanowiska przyjętego przez KIS, jeżeli nieruchomość została nabyta w drodze spadku termin 5 lat liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości przez spadkodawcę. Zatem termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy PIT upłynął z dniem 31 grudnia 2020 r.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.78.2023.1.TR